Kontakta oss

Skolledning

Ingalill Gunillasson-Sevä

Rektor enhet 1 (EK, GYSÄR, IM, IMS, SA)

0980-702 12

076-148 46 46

ingalill.gunillasson-seva@lapplands.se

Jan-Åke Hedlund

Tf. rektor enhet 2 (FT, HT, IN, NA, TE, RL)

070-3628693

jan-ake.hedlund@lapplands.se

Hans Björnström

Rektor enhet 3 (BA, BF, EE, ES, HVFRI, VO)

070-2293686

hans.bjornstrom@lapplands.se

Anna Lantto

Administrativ planerare

0980-70278

anna.lantto@lapplands.se

Marianne Stöckel

Gymnasiechef

070-514 44 13

marianne.stockel@lapplands.se

Klas Bergman

Bitr gymnasiechef

070-571 72 31

klas.bergman@lapplands.se

Administration

Maria Töyrä

Handläggare enhet 1

0980-70420

maria.toyra@lapplands.se

Gunnel Mörtvik

Handläggare enhet 3

0980-70419

gunnel.mortvik@lapplands.se

Frida Keskitalo

Handläggare enhet 2

0980-70417

frida.keskitalo@lapplands.se

Josefin Fors Roos

Handläggare enhet 2

0980-70410

josefin.fors-roos@lapplands.se

Ann-Christin Rova

Administrativ samordnare, lärlingsutbildning. Ekonomihandläggare HT, RL

073-9413111

ann-christin.rova@lapplands.se

Jonas Stålnacke

Antagningshandläggare

0980-70643

jonas.stalnacke@lapplands.se

Tekniker/vaktmästare

Leif Mickelsson

Tekniker/vaktmästare

070-5645431

leif.mickelsson@lapplands.se

Mikael Siverhall

Tekniker/vaktmästare

070-5848864

mikael.siverhall@lapplands.se

Webbredaktörer

Kerstin Edfast

Lärare/webbredaktör

0980-70465

kerstin.edfast@lapplands.se

Sanna Gunnare

Bibliotekarie/webbredaktör

073-0660560

sanna.gunnare@lapplands.se