Kunskapsstaden

Byggnad i ljust och mörkt trä i en grönskande omgivning med studenter framför.

Kunskapsstaden tar form i nya Kiruna centrum

 

Kunskapsstaden som byggs i detta nu kommer att bestå av gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna. Byggnaden är planerad att stå klar den sista april 2023, efter det beräknas skolorna kunna flytta in för att starta upp verksamheten till hösten 2023.

 

Projektgruppen träffas för närvarande en gång i månaden och består av ansvariga för bygget tillsammans med bland annat rektorer och skyddsombud från de olika verksamheterna som ska rymmas under samma tak, det vill säga Lapplands gymnasium, Lapplands lärcentra och Kulturskolan.

Tankar som legat till grund för utformandet bottnar i önskemål kring att byggnaden ska bestå av yteffektiva lokaler som motsvarar både dagens och morgondagens behov där de tre olika aktörerna kan samverka. Detta genom att skapa balans mellan samnyttjande av gemensamma ytor för att uppnå den önskade yteffektiviteten och samtidigt kunna möta de förändringar som en framtida verksamhet kan komma att kräva. Allt byggs klimatsmart likväl som energisnålt och den externa utformningen följer utvecklingsplanens översiktliga tanke för området 'Kunskapsnoden' där Kunskapsstaden kommer att ligga vilket är att skapa intrycket av en tät och blandad småstad.

Följ gärna bygget live i en av webbkamerorna över området och håll er uppdaterade på Kiruna kommuns sida över Kunskapsstaden. För den som önskar fördjupa sig finns här förstudien som ligger till grund för byggnaden, det initiala inredningskonceptet och den senaste uppsättningen skisser från Cedervalls.  

 

Samtliga illustrationer är en del i skaparprocessen, skapade av Cedervall arkitekter. 

 

Linda Johansson
2021-02-17