Vårdnadshavarrådet

Här finns årets representanter och årets protokoll.

Representanter 2020-2021

 

Återstående mötesdagar föräldraråd lå 20-21

 

Tag gärna kontakt med era representanter för frågor ni vill lyfta

Protokoll 200225

Protokoll 190213

Protokoll 181107
Protokoll 171108
Protokoll 180314
Protokoll 180521