Vårdnadshavar-/föräldrarådet

Här hittar du protokoll och representanter för vårdnadshavar-/föräldrarådet

Vårdnadshavar-/föräldrarådets uppgift

 

Tanken med ett vårdnadshavar-/föräldraråd är att skapa möjlighet för vårdnadshavare och föräldrar att bli delaktiga i skolans arbete och därigenom kunna påverka såväl rent praktiska frågor som övergripande inriktningar av undervisningen.

 

Representanter till rådet utses vid vårdnadshavar- och föräldramötet under hösten i åk 1. De vårdnadshavare och föräldrar som väljs sitter normalt kvar för en tid av tre år.

 

Samtliga program väljer en ordinarie ledamot och en suppleant.

 

Ordförande och sekreterare för årets möten utses vid första mötet för året.

 

Rådet sammanträder vid tre tillfällen/läsår.  

 

För att underlätta för vidare spridning av information kommer samtliga protokoll för aktuellt läsår att läggas ut här på hemsidan där även representanterna finns utlagda med namn, telefonnummer och e-postadress.