Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller för  gymnasieelever inom Lapplands Gymnasium dygnet runt, även under helger och ferier.

Om olyckan är framme:
1. Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
2. Spara alla kvitton
3. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste försäkringsbolaget svedea kontaktas för bekräftelse 0771-199 eller mail skadorforetag@svedea.se. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltid m.m. lämnas till taxi. 
4. Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid "Intyg om utbetald reseersättning".
5. Anmäl skadan via länken nedan.

Läs mer i försäkringsbrevet som finns under "Gällande försäkringar 2024". 

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för:
Elever vid gymnasieskolan och i vuxenutbildning då de företar resor eller praktik i skolans regi.
Anställda vid Lapplands Kommunalförbund då de gör tjänsteresor.
Förtroendevalda inklusive ersättare

Läs mer i försäkringsbrevet som finns under "Gällande försäkringar 2024".