Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledningen finns på plan 3, rum 3113

 Alla vinner på väl underbyggda val.
Studie- och yrkesvägledarna arbetar med lärare och rektorer utifrån olika ansvarsområden.

Det är viktigt att eleverna får rätt information inför de valsituationer de står inför under sin utbildning,

val av inriktningar, programfördjupningar/yrkesutgångar, individuella val, övriga kurser t ex merit- och behörighetsgivande kurser, vidare studier och yrkesverksamhet. Studie- och yrkesvägledning kan minska studieavbrott och byten.

I perspektivet Ett livslångt lärande sker val av utbildning och inriktning flera gånger under livet. Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process som tar tid. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Samhället förändras ständigt och det sker en ökad rörlighet inom utbildningsväsendet och arbetslivet. Elever har i dag tillgång till en i stort sett obegränsad mängd information på internet. Däremot kan de sakna nödvändiga kunskaper att söka, sortera, hitta och att kritiskt granska informationen. Studie- och yrkesvägledarna ser till att informationen om utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk, tillförlitlig och tillgänglig för eleverna när de behöver den.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. I arbetet ingår även att ge saklig och aktuell information gällande valen i gymnasieskolan, antagnings bestämmelser, ansökningsförfarandet samt ge svar på olika arbetsmarknadsfrågor.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt/tillsammans med t ex vårdnadshavare, kurator, mentor osv och i klass/grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

I samtal måste studie- och yrkesvägledaren utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassa vägledningen för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut.

Studie- och yrkesvägledningen ska vara opartisk. Eleven behöver kunna lita på att informationen inte styrs av olika särintressen, till exempel att en föreslagen utbildning har organisatoriska kopplingar till den skola eleven går i eller till företag och organisationer som skolan samarbetar med.

Vi är 3 studie- och yrkesvägledare, varav en studerar heltid på 3-åriga studie- och yrkesvägledarprogrammet och beräknas bli klar i juni 2024. Vi finns tillgängliga under dagtid men är ofta upptagna med bokade besök/samtal med elever/vårdnadshavare/mentorer/undervisande lärare/rektorer, klass/grupp informationer, mm. Lämna gärna ett meddelande i brevlådan utanför dörren (3113) eller skicka mail/teams så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 Mer information:

Verksamhetsplan lå 19-20

Mål och riktlinjer

Individuellt val och kursbeskrivningar lå 23-24