Ansökan till gymnasiet

Här hittar du en länk till vår valwebb Dexter där du loggar in och registrerar din gymnasieansökan. I Dexter ser du även ditt antagningsresultat för val du har till Lapplands Gymnasium

Valwebben Dexter (extern webbsida)

Hur du ansöker

Inloggningsuppgifter får du av din studie-och yrkesvägledare. När du är inloggad i Dexter kan du söka bland Lapplands Gymnasiums samtliga gymnasieprogram. Du lägger till sökt program i den rangordning du önskar bli antagen till. Söker du till gymnasiet på annan ort behöver du själv uppge kommun, skola och ansökningskod till programmet. 

När du gjort dina val bekräftar du din ansökan och skriver ut kvittensen. Skriv under kvittensen med din namnteckning och lämna den till studie- och yrkesvägledaren på din skola. Ansöker du om en plats i fri kvot, dispens i engelska, särskilda skäl eller fyllt i en flyttblankett, ska du bifoga blanketten och eventuella dokument med kvittensen. Du hittar blanketterna längst ned till vänster när du är inloggad i Dexter eller under Blanketter i menyn till vänster.

Tänk på att svara på antagningsbeskedet du får från respektive ort. På vår valwebb kan du följa din antagning och svara på ditt eventuella antagningsbesked för val du gjort till Lapplands Gymnasium.

Glömt ditt lösenord?

När du loggar in i Dexter kan du uppge en e-postadress. Om du glömmer ditt lösenord kan du få det skickat till e-postadressen du uppgett. Du kan även lägga in ett telefonnummer vi kan nå dig på om vi exempelvis behöver kompletterande uppgifter om din ansökan eller om du erbjuds plats vid reservantagningen.