Elevhälsan

 

 

Skolsköterska

Maria Malmgren

Skolsköterska

0980-703 29

070-208 16 33

maria.malmgren@kiruna.se

Skolkurator

Cecilia Sundgren

Kurator

0980-704 30

070-322 49 86

cecilia.sundgren@kiruna.se

Socialpedagog

Lisa Lantto

Socialpedagog

070-603 77 66

lisa.lantto@lapplands.se

Specialpedagoger

Anna-Karin Johansson

Specialpedagog ESBIL, ESMUS, GYSÄR, IM, IMS, NA, TE

070-273 64 48

anna-karin.johansson@lapplands.se

Lisbeth Fareby

Specialpedagog FT, HT, IN, RL

0980-707 01

073-021 13 20

lisbeth.fareby@lapplands.se

Marina Niva

Specialpedagog BA, BF, EE, HVFRI, VO

0980-704 66

070-172 71 07

marina.niva@lapplands.se

Irene Lindmark

Specialpedagog EK, SA

073-077 48 50

irene.lindmark@lapplands.se