Program och Inriktningar

De 7 nationella gymnasieprogram, 5 introduktionsprogram och 2 program inom gymnasiesärskolans utbud

Gymnasiesärskola GySä

Gymnasiesärskolan är till för de ungdomar som inte har förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framförallt förbereder för senare sysselsättning och arbete.

 

Kontakta oss:
Lärare i individuella programmet: Maria Rova Tel: 0978- 128 82
Lärare i handelsprogrammet: Inger Sirkka Tel: 0978- 128 75
Rektor: Inger Hieta  Tel: 0978-12801
SYV: Sarah Fischer Waara Tel: 0978-128 56 

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Vård & Omsorg VO

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet till arbete inom hälso- ochsjukvård på sjukhus, hälsocentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan du arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst ellerpersonlig assistans.
Bild av VO -läraren Anna-Stina Kero
För mer information var vänlig kontakta

Lärare: Anna-Stina Kero Tel: 0978- 128 08

Rektor: Inger Hieta Tel: 0978-128 56

SYV i Pajala: Sarah Fischer Waara  Tel: 0978-128 56

 

 

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Handels & Administration HA & AD

Handels-och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare butikskommunikatör eller butiksledare.
Vi vill även ge goda förutsättningar för vidare studier. Du har rätt att välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till fortsatta studier vid universitet.  

Bild av lärarna HA&AD Inger Sirkka och Fredrik Mäki
Kontakta oss Lärare:
Inger Sirkka 072-539 19 38 
Fredrik Mäki 0978- 128 97
Rektor  Inger Hieta Tel: 0978- 12 801
SYV Sarah Fischer Waara Tel: 0978-128 56


Senast uppdaterad: 201-11-30

El & Energi EE

El- och energiprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning.
Till elever som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.
EE lärarna Ola och Kurt

 

Kontakta oss Lärare:
Ola Mella Tel: 0978-12868
Kurt Marttala Tel: 0978- 12879 
Rektor: Inger Hieta  Tel: 0978- 128 01  
SYV: Sarah Fischer Waara  Tel: 0978-128 56

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Industritekniska IN

Programmet riktar sig till dig som önskar få en utbildning som syftar till arbete inom verkstads- eller gruvindustrin. Du får lära dig tillverkning och montering inom plåt och svets samt reparationssvetsning.
Bild av Industritekniska lärarna Karl-Johan Fagervall och Roger Björnström

Kontakta oss:
Lärare: Karl-Johan Fagervall Tel:072-5068485 
E-post: karl-johan.fagervall@lapplands.se
Lärare: Roger Björnström Tel: 0978-12826
E-post: Roger.björnström@lapplands.se
Rektor: Inger Hieta  Tel: 0978 128 01
SYV: Sarah Fischer Waara Tel: 0978-128 56
'

 

Senast uppdaterad: 2020-11-30

 

Introduktionsprogram IM

Språkintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkes- och högskoleförberedande program samt behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Alla elever får en egen individuell studieplan.

Bild av läraren Laila Rantatalo

Kontakta oss:
Lärare: Laila Rantatalo Tel: 0978-128 99
Rektor: Inger Hieta Tel: 0978- 128 01
SYV: Sarah Fischer Waara 0978-128 56

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Naturvetenskap NA

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden till för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap.
Inriktning Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle

NA-lärarna Maud och Nore Malmberg
Kontakta oss:
Rektor:
 Inger Hieta Tel: 0978 128 01
SYV:
Sarah Fisher Waara Tel: 0978-128 56 
Lärare: 
Maud Zingmark  Tel: 0978 12880 

Lärare: Nore Malmberg  Tel: 

 

Senast uppdaterad: 2020- 11- 30

Teknik TE

Varför teknik?
Teknikprogrammet syftar både till att utveckla och stimulera intresset för teknik och teknikutveckling i vid mening och till att utveckla grundläggande kunskaper inom teknik. Teknikprogrammet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier samt till att utveckla insikter i företagandets villkor

 Bild av Teknikläraren Arne Hannerdal

 

 

Kontakta oss:
Lärare: Arne Hannerdal Tel:
E-post: arne.hannerdal@lapplands.se
Rektor: Inger Hieta  Tel: 0978 128 01
SYV: Sarah Fischer Waara Tel: 0978-128 56

Senast uppdaterad: 2020-11-30 

Samhälls SA

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av människan och samhället. Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, miljö och etik.
Bild av Samhällslärarna Britta Tervaniemi och Carl-Gunnar Rova

Kontakta oss:
Rektor: Inger Hieta Tel: 0978–12148
SYV: Sarah Fischer Waara Tel: 0978–12856
Lärare: 
Britta Tervaniemi, Tel: 070–3319845
Carl-Gunnar Rova, Tel: 072–2367987

 

 

Senast uppdaterad: 2020-11-30