Program och Inriktningar

De 9 nationella gymnasieprogramen, 2 introduktionsprogramen och 1 program inom gymnasiesärskolans utbud, på LG Pajala.

 

 

Introduktionsprogram

På Lapplands Gymnasium Pajala finns det möjlighet att läsa individuellt program.

 

Programmen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till de nationella programmen. Syftet är att förbereda eleven för ett nationellt program.

Anpassad Gymnasieskola