Inackorderingstillägg - information och blankett

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du ansöker inför varje nytt läsår

Information om inackorderingstillägg och blankett för att söka inackorderingstillägg hittar du här:

Ansökningsblankett för inackorderingstillägg (pdf)

Inackorderingstillägg beviljas för ett läsår i taget. Obs! En ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

 

Utbetalning av inackorderingstillägg och reseersättning sker genom Sparbanken Nord. På bankens hemsida anmäler du till vilken bank samt vilket konto du vill få inackorderingstillägg och reseersättning utbetald till. Observera att tidigare anmält personnummer för utbetalning också måste stämma överens med kontohavare på det kontonummer du anmäler på hemsidan.

 

 

 

Fyllt 18 år och inte fått några pengar insatt på konto?

 Efter 18års dagen styrs utbetalningen till dig som elev. Blir inga pengar utbetalda till ert konto efter 18års dagen har ni troligen missat att fylla i korrekta kontouppgifter för detta. Eleven får då istället pengarna via utbetalningsavi som kommer med post till folkbokföringsadressen.