Idrott och hälsa

På Hjalmar Lundbohmsskolan finns följande kurser på Idrott och hälsa. 

  • Idrott och Hälsa 1 heter en av de gymnasiegemensamma kurserna i nya gymnasieskolan. Se det centrala innehållet i kursen. Den pågår under åk 1 och 2.
  • Idrott och Hälsa 2. 100 p. Det centrala innehållet kan Du se på http://idrotthjampis.blogspot.se/. Kursen pågår under årskurs 3.

 

IDROTT OCH HÄLSA - SPECIALISERING

Har du ett idrottsintresse inom ishockey eller fotboll kan du välja att läsa dessa idrotter i ditt individuella val redan från år 1. Kurserna kan kombineras med samtliga nationella program. Du väljer i sådana fall detta i samband med att du gör din gymnasieansökan i Dexter.

Läs mer om individuellt val -  ishockey

Läs mer om Individuellt val - fotboll

Kurserna inom Idrott och hälsa specialisering är inte elitinriktade utan just kurser inom ämnet idrott och hälsa, som har en tydlig hälsoinriktning.

Att kurserna är inom ramen för ämnet idrott och hälsa innebär också att det inte görs några idrottsliga urval till dessa kurser. Det är eleverna själva som väljer att läsa dessa kurser.