Idrott och hälsa - specialisering

Välj specialkurserna ishockey eller fotboll som individuellt val redan från åk 1

Har du ett idrottsintresse inom ishockey eller fotboll kan du välja att läsa dessa idrotter som individuellt val redan från år 1. Kurserna kan kombineras med samtliga nationella program. Du väljer i sådana fall detta i samband med att du gör din gymnasieansökan i Dexter.

Kurserna inom Idrott och hälsa specialisering är inte elitinriktade utan just kurser inom ämnet idrott och hälsa, som har en tydlig hälsoinriktning.

Att kurserna är inom ramen för ämnet idrott och hälsa innebär också att det inte görs några idrottsliga urval till dessa kurser. Det är eleverna själva som väljer att läsa dessa kurser.