Lapplands Gymnasium Pajala

Laestadiusskolan

 

Lapplands Gymansium Pajala i Laestadiusskolan

Information om Corona läget och undervisning från vecka 12

Utifrån ett stabilt och fortsatt lågt läge angående smittspridning i Pajala så har vi i samråd med kommunens pandemigrupp, Gymnasiechef och de lokala skyddsombuden beslutat att vi ökar närundervisningen under kommande veckor. Vi håller på att göra ett schemaförslag på hur eleverna är inne för närundervisning under veckorna fram till påsk.
Det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Norrbotten.

Det gäller att alla fortsätter håller avstånd, ha god handhygien och undvika folksamlingar i korridorer och allmänna utrymmen.
Påminn elever om dennes enskilda ansvar, inte bara i skolan men också utanför, vi behöver alla hjälpa till att hålla nere smittspridningen i samhället. Umgås inte i stora sällskap.

Vi har begränsat platserna i vårt elevfik, pluggerian och klassrum. Elever behöver hålla sina lunchtider, sprid detta bland elever, lärare och kollegor med en uppmaning att följa detta!

Har du frågor eller funderar på något, kontakta din rektor!

Hälsningar

Inger Hieta Rektor
Lapplands Gymnasium Pajala

__________________________________________________________________________________

 

Välkomna till Lapplands Gymnasium Pajala.

 Här studerar mellan 150-200 elever och här tjänstgör ett 30-tal anställda för att leverera

7 nationella gymnasieprogram, 5 introduktionsprogram och 2 program inom gymnasiesärskolans utbud

Vi är en trygg, familjär och mångkulturell skola. Vi har framgångsrika elever och tillsammans, elever och personal, skapar vi goda lärmiljöer.  

______________________

Senaste uppdaterad: 2019-09-26