Lärlingsutbildning och Apl

På några av våra yrkesprogram erbjuder vi nu lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning betyder att minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Apl ingår i alla våra yrkesprogram.

"Gymnasial lärlingsutbildning är ett av två sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är möjlig alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella programmen i gymnasiesärskolan." Skolverket

I nuläget erbjuder vi lärlingsutbildning på följande program:

Man kan välja att bli lärling i årkurs två eller tre på de flesta yrkesprogrammen.

Nyhet! Från hösten 2020, startar Hotell- och Turism samt Restaurang- och Livsmedelsprogrammen lärling från åk 1. Detta innebär att dessa två program erbjuds enbart som gymnasial lärlingsutbildning! Man kan välja mellan olika inriktningar. Hotell- och turismprogrammet erbjuder inriktningarna Turism- och resor, samt Hotell- och konferens. Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuder Kök- och servering, samt Bageri- och konditori. Du kan vara lärling inom besöksnäringen i din hemkommun Jokkmokk, Pajala, Gällivare eller Kiruna. Alla fyra kommunerna ligger inom Lapplands Gymnasium.

Som gymnasielärling kan eleven ansöka om 1 000 kr extra per månad (utöver studiebidraget) från CSN, från och med den termin man börjar som lärling. Detta gäller inte för gymnasiesärskolans elever.