Lapplands Gymnasium Kiruna

 


 

Hjalmar Lundbohmsskolan

 

Fortsatt distansundervisning

 

 

Med anledning av de nya riktlinjerna för gymnasieskolan som gäller från den 25 januari kommer vi att arbeta utifrån följande från och med v. 5 tills vidare:

Åk 1 studerar på plats på skolan v. 7, 9, 12. Övriga veckor studerar de på distans. 

Åk 2 studerar på plats på skolan v. 6, 8, 11, 13. Övriga veckor studerar de på distans.

Åk 3 studerar från och med onsdag v. 6 på plats på skolan.  

Sportlov v. 10 

På detta sätt har vi större möjlighet att sprida ut de klasser som läser på skolan i fler salar så att avstånd lättare kan hållas. 

Matlådor finns att hämta kl. 10.30 - 13.00 i matsalen för de elever som läser på distans och som har anmält det till skolan. För övriga elever serveras lunch som vanligt. 

Vid frågor kontakta respektive mentor eller rektor. 

Observera att förutsättningarna kan ändras med kort varsel utifrån riktlinjer från regering och myndigheter. 

Det är fortfarande viktigt att vi fortsätter att följa de allmänna rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta/sprita händerna och stanna hemma vid förkylningssymptom. 

Läs mer om vad som gäller på Lapplands Gymnasium angående fjärr-/och distansundervisning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.


Under fjärr- och distansundervisningen finns skolans stödfunktioner och rektorer tillgängliga enligt nedan. Klicka på respektive rubrik för att komma till kontaktuppgifter.

Elevhälsa
Vi finns fortsatt tillgängliga för stöd, samtal och frågor via Teams, e-post eller telefon. Det finns möjlighet att boka tid för samtal i skolan. 

Bibliotek
Bibliotekarien finns tillgänglig via Teams, e-post eller telefon. Det finns möjlighet att boka tid för lån av böcker mm. 

Studie- och yrkesvägledare
Vi finns fortsatt tillgängliga för stöd, samtal och frågor via Teams, e-post eller telefon. Det finns möjlighet att boka tid för samtal i skolan.

Specialpedagoger
Vi finns fortsatt tillgängliga som tidigare. Bäst är att gå via mentor för kontakt.

Rektorer
Vi finns fortsatt tillgängliga som tidigare.


 

För dig som skall söka till gymnasiet

 Trivsel, öppenhet och en bra stämning kännetecknar vår skola. Personalen är kunnig och erfaren. Andelen behöriga lärare är mycket hög och den genomsnittliga betygspoängen ligger över rikets snitt. Samarbete med arbetsliv och högskola är en viktig framgångsfaktor. Många program har ett väl utvecklat samarbete.

 
Hjalmar Lundbohm var gruvbolaget LKAB:s förste disponent med ett stort intresse för kultur- och utbildningsfrågor, ett arv som skolan försöker förvalta på bästa sätt.

 

De porträttbilder som finns på Hjalmar Lundbohmsskolans hemsida, är tagna av medieelever på samhällsprogrammet under VT 2019.

Följ oss på Facebook!

Restaurang Hjalmar

Öppettider och matsedel

Läs mer

Frisörskolan

Öppettider och tidsbokning

Läs mer

Biblioteket/ Pluggerian

Här kan du söka efter bibliotekets böcker och komma åt de databaser skolan abonnerar på.

Läs mer

Lärlingsutbildning och Apl

Hälften av utbildningstiden på en arbetsplats. Är det något för dig?

Läs mer
Kunskapsstaden Kiruna

Kunskapsstaden

Ny gymnasieskola

läs mer