Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turiskmprogrammet passar för dig som är utåtriktad och positiv och tycker om att få människor att känna sig välkomna. Här får du lära dig att arbeta både enskilt och i lag.

Programmet går som lärlingsutbildning och du läser yrkesämnen på ett eller flera turistföretag, vilket innebär att halva utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Inom ämnet Entrerprenörskap ingår att under ett läsår starta eget företag inom UF (Ung Företagsamhet), vilket ger goda kunskaper i företagande och ekonomi.

Du har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolan beroende på vilka kurser du väljer inom det individuella valet.

Programmet ger dig goda möjligheter till arbete i en växande bransch som är i stort behov av medarbetare med lokal förankring. Du har även möjlighet till arbete över hela världen såväl på den lilla turistorten som i en pulserande storstad.

Läs mer om programmet i Hotell- och turismprogrammets programblad (pdf).

Skolverkets film omprogrammet