Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet är för dig som är mellan 16-20 år och nyanländ till Sverige. 

På språkintroduktion har du möjlighet att läsa alla grundskoleämnen, men fokus ligger på det svenska språket. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina förutsättningar.

Efter utbildningen har du möjlighet att gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Läs mer om programmet i programbladet för språkintroduktion (pdf).