Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola erbjuder en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad för att eleven ska utvecklas som person, förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning och för ett aktivt liv som vuxen.

Du kan söka en utbildning inom anpassad gymnasieskola om du gått ut anpassad grundskola eller tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola och inte fyllt 20 år.

Hos oss på Lapplands Gymnasium-Gällivare kan du välja att läsa det nationella programmet fastighet- anläggning och byggnation

Programmet är ett yrkesprogram och under dina fyra år på utbildningen kommer 22 veckor att förläggas som APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en eller flera arbetsplatser.

För den elev som inte kan följa undervisningen på nationellt program finns det individuella programmet.

Mer information om anpassad gymnasieskola finns på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Du är välkommen med frågor och funderingar till rektor för anpassad gymnasieskola.

Mats Johansson
Tfn 010-143 75 24 eller 076-133 18 62
mats.johansson-rantavaara@lapplands.se