Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar dig som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska
utvecklingen samverkar med människor och natur.

På Teknikprogrammet kan du gå Boliden- profilen.

I programbladet kan du läsa mer om vilka inriktningar du kan läsa på Lapplands Gymnasium Gällivare.

Programblad: Teknikprogrammet