Bergmaterialingenjör

En kvinna står med en gul lastmaskin i bakgrunden

Drömmer du om att förflytta berg? Då har vi utbildningen för dig! Som bergmaterialingenjör kommer du att utföra specialiserade arbetsuppgifter i bergmaterial- och gruvbranschen. Genom utbildningen får du en bred grund att stå på, både som ny i branschen men även för dig som har några år inom bergindustrin.

26 augusti startar yrkeshögskoleutbildningen Bergmaterialingenjör som har arbetats fram i samverkan med arbetslivet, med de företag i branschen som har behov av den unika kompetens som utbildningen ger dig.  

I utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom ballast- och gruvindustrin, att kunna särskilja och bedöma olika bergmaterials lämplighet för olika användningsområden, att tillämpa centrala teorier, metoder, verktyg och arbetssätt inom bergmaterial, mineral och anrikning samt att kunna planera, utföra och hantera en produktionsprocess genom processteknisk styrning, reglering och optimering.

I arbetet kommer du behöva bedöma risker i arbetsmiljön och kunna föreslå lämpliga åtgärder och tillämpa SAM (Systematisk arbetsmiljö) samt identifiera och hantera relevanta problemställningar i verksamheten och kommunicera resultat. Allt det här och mycket mer kommer du få lära dig i utbildningen.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom flera områden i gruv- och bergbranschen, t.ex. som;

Processoperatör inom kross-, asfalt-, betongproduktion, mineral och malmförädling, Laboratorietekniker inom ballast-, vägmaterial-, betong- och processlaboratorium. Du kan även arbeta som Processtekniker/Kvalitetstekniker inom gruva/anrikning/metallurgi samt som Konsult inom bergmaterial- och miljöområdet.

LIA - lärande i arbete

LIA-perioden anses av de flesta vara den bästa delen i utbildningen och det är där som du utbildas på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Du får helt enkelt omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. 

I utbildningen ingår det två LIA-kurser, en som du gör i anslutning till sommaruppehållet efter ett år och en som är de sista veckorna på utbildningen innan din examen.   

Under hela utbildningen kommer du att få arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen men det är på LIA som du får kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

LIA-plats söker du själv men vi och ledningsgruppen hjälper dig och förmedlar kontakter. 
 

Vad behöver du för att söka till utbildningen?

 

Förkunskaper  Bergmaterial mot blå himmel

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt betyg i följande kurser:

 -  Nk 1a1 eller Kemi 1 och Fysik 1 eller motsvarande  
 -  Matematik 2, 100 p

Med grundläggande behörighet menas gymnasieexamen eller motsvarande.

 Vi tar emot sen ansökan

Här kan du söka till utbildningen även efter 15 maj, då blir den en sen anmälan. Vi behandlar sena anmälningar först om det finns lediga platser. Klicka på länken nedan för att komma till ansökan: 

https://apply.yh-antagning.se/to/lapplands/ht2024/2

Reell kompetens

Saknar du den formella behörigheten för att söka kan du åberopa reell kompetens. För att vi ska kunna bedöma och fastställa din reella kompetens krävs underlag och dokumentation på det du vill åberopa, det vill säga detaljerad beskrivning som styrkts av ex. arbetsgivare. Den reella kompetensen kan du ha förvärvat dig genom arbete, olika studier eller på annat sätt. Kom ihåg att ange att du åberopar reell kompetens i din ansökan.

 

Hur genomförs utbildningen?

Distansundervisning i realtid

Utbildningen är på distans med några få (ca 4) obligatoriska fysiska träffar som sker på olika platser varav en träff är i Gällivare när utbildningen startar i augusti 2024. 

Undervisningen är i realtid där läraren har föreläsningar och lektioner i Teams, så du behöver ha tillgång till en dator, ett headset och webbkamera samt bra uppkoppling. 

De fysiska träffarna sker på olika platser och består av studiebesök på olika anläggningar och företag samt praktiska moment som laborationer i olika miljöer. All resa och logi i samband med fysiska träffar står du för själv.

 

415 yhp och heltidsstudier

Utbildningen är på 83 veckor, dvs nästan 2 år och består av två perioder. Du tar din examen våren 2026.

På en Yh-utbildning motsvarar 5 yhp en veckas heltidsstudier. Att läsa en distansutbildning på heltid innebär att det kan vara svårt att kombinera studier och jobb samtidigt. Heltidsstudier förutsätter att du både kan delta på föreläsningar och lektioner, att du gör de uppgifter som hör till varje kurs och håller dig inom de tidsramar som finns för varje moment i kurserna i utbildningen.   

 

Branschen finns representerad i vår ledningsgrupp

   

representeras av Britt-Marie Persson, Boliden Aitik

 

representeras av Alexander von Schéele

 

representeras av Jan Bida

 

     

 representeras av Thomas Fjällström

 

 representeras av Jan Bida

 

 representeras av Marie Elofsson

 

     

 representeras av Jens Lidström

 

 representeras av Hanna Dahlgren

 

 representeras av Karel Miskovsky

 

 

 Välkommen in med din ansökan!

Om du söker utbildningen efter 15 maj behandlar vi sena anmälningar först om det finns lediga platser efter att sökande som lämnat in i tid har antagits.