Lärare

Här hittar ni information och kontaktuppgifter till våra lärare.

Anny Larsson

Elevassistent

0971-172 21

anny.larsson@lapplands.se

Catarina Siljelöf

Undervisar i svenska som andraspråk, historia, religion och mentor

0971-172 73

catarina.siljelof@lapplands.se

Egon Lomakka

Undervisar i Svets, Cykel, Fordon och Teknik

070-843 25 72

egon.lomakka@lapplands.se

Elis Strand

Mentor, Undervisar i Vattenkraft

0971-172 43

elis.strand@lapplands.se

Emma Nilsson

Mentor, Undervisar i Sv som andraspråk

0971-172 38

emma.nilsson@lapplands.se

Gudrun Andersson

Undervisar på gysär, religion och är mentor

0971-172 21

gudrun.andersson@lapplands.se

Jan-Erik Kuoljok

Mentor, Undervisar i Slöjd, Samiska

0971-172 67

jan-erik.kuoljok@lapplands.se

Jan-Erik Länta

Undervisar i matematik, idrott och hälsa

0971-172 67

jan-erik.lanta@lapplands.se

Jerry Tjärnlund

Undervisar i generatorer och transformatorer

0971-172 43

jerry.tjarnlund@lapplands.se

Jonas Wiandt

Mentor, Undervisar i Samhällskunskap, Sociologi och Entreprenörskap

070-373 32 76

jonas.wiandt@lapplands.se

Kristin Amundsson

Mentor, Undervisar i svenska, historia

0971-172 73

kristin.amundsson@lapplands.se

Lars Thomsen

Mentor,  Undervisar i matematik och fysik

0971-173 00

lars.thomsen@lapplands.se

Martin Andersson

Undervisar i Kemi, biologi, teknik och mentor

0971-173 00

martin.andersson@lapplands.se

Mats Karström

Undervisar i naturkunskap

0971-173 00

mats.karstrom@lapplands.se

Monica Asplund

Undervisar i samhällskunskap, geografi, psykologi och mentor

0971-172 83

monica.asplund@lapplands.se

Stefan Hedlund

Undervisar i eldistribution och belysningsnät, mentor

0971-172 43

stefan.hedlund@lapplands.se

Åke Larsson

Undervisar i Ellära, Mentor

0971-172 43

ake.larsson@lapplands.se