Lapplands Lärcentra

Information till samtliga som studerar vid Lapplands Lärcentra utifrån läget med Covid-19

Förändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

 De nya rekommendationerna kring Covid-19 innebär att gymnasieskolans undervisning till stor del sker via fjärrundervisning till och med 24 januari -21 . För övriga verksamheter gäller att fortsätta undvika situationer där smitta kan spridas. Detta genom att 

  • arbeta / studera hemma när det är möjligt 
  • hålla avstånd
  • fortsätta nyttja tekniken vid möten där det går
  • god handhygien 

För er som tar er till och från arbetet med allmänna kommunikationer anpassa arbetsresorna till tider /turer då det ej är så många resande. Om möjligt, undvik att nyttja allmänna kommunikationsmedel. 

 

Mer information om restriktioner och Covid-19 kan ni läsa om på: 

www.krisinformation.se

 

/ Maj-Lis Ejderlöf

  Förbundschef

  2020-12-21

 

 

 

Dubbelt så många nya elever på vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Gällivare är verkligen i centrum. Verksamheten har flyttat in i nya fina lokaler i Kunskapshuset, placerat mitt i Gällivare centrum. Genom nationella satsningar och tydlig prioritering av Gällivares politiker är vuxenutbildningen en av nycklarna för utveckling och fortsatt framgång.
Högskolestudenter, elever som vill läsa in betyg i enstaka ämnen, blivande undersköterskor och SFI-elever (svenska för invandrare) är några av alla som möts i korridorer och grupprum på plan fem i Kunskapshuset.

Ökat intresse
– Vi ser definitivt fler elever här hos oss nu när vi flyttat till Gällivare. I september i år har vi skrivit in mer än dubbelt så många elever som under samma period ifjol. Idag har vi 619 kursdeltagare, säger Ingela Blomstam, rektor och lärcentrachef.

Möjligheter till nya vägar
Just bredden, att det finns möjligheter för alla som vill studera, oavsett nivå, är något som man från Lärcentra vill trycka extra mycket på. Hos Lapplands Lärcentra möts de som vill byta inriktning i arbetslivet, de som läser distansutbildning mot universitet, de som läser särskild utbildning för vuxna, och de som läser en skräddarsydd uppdragsutbildning.
I Kunskapshuset finns gott om utrymmen, bra uppkoppling och möjlighet att skriva tentor, få tips och hjälp av studiecoachen samt vägledning av studie- och yrkesvägledare.

Hållbarhet i centrum
– Att studera och vidareutvecklas har aldrig varit viktigare än nu. Vi ställer om till ett mer hållbart näringsliv och ser hur många nya möjligheter öppnas genom det. Vuxenutbildningen är central för att Gällivare ska lyckas och det känns därför roligt att den nu finns mitt i centrum, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd.

Utbildning som leder till jobb
Petra Stålnacke är utbildningsledare för Yrkeshögskoleutbildningen Byggproduktionsledare och hon ser den konkreta nyttan.
– Våra elever går oftast direkt till jobb inom byggindustrin efter avslutad utbildning. Till exempel har två av våra tidigare elever varit med som arbetsledare under bygget av Kunskapshuset. Det känns bra att se att vi lyckats skapa utbildningar som så konkret leder till arbeten, säger Petra Stålnacke.

Flexibilitet en framgångsfaktor
– Något som också satt oss på prov är ju Coronapandemin, och jag är glad att vi kunnat ge våra elever den undervisning och det stöd de behövt både med hjälp av digital teknik och anpassning av undervisningen på plats, säger Ingela Blomstam.

Vill du veta mer?
Kontakta Ingela Blomstam, rektor och lärcentrachef, ingela.blomstam@lapplands.se 072-215 35 02

Platser kvar på Orienteringskurserna

Det finns platser kvar på Orienteringskurserna som startar inom kort: Restaurang/storhushåll, Förskola och skola samt Vård och omsorg. Grundläggande kurser som förbereder dig för arbete eller fortsatta studier.

Kontakta oss på lärcentra för mer information och ansökan!

Samling för jobb och framtid

Ställ om och växla upp – nya möjligheter genom utbildning 

Coronapandemin har förändrat mycket i världen. Många företag har fått se sin verksamhet minska, eller helt försvinna. För att stötta och hjälpa i en annorlunda verklighet startar nu ESF-projektet Samling för jobb och framtid – syftet är att stärka de som behöver ställa om genom kompetensutveckling. 

 

Läs mer här.

Hållbar kompetensförsörjning i Norrlands inland

Den 17 juni anordnade Lapplands Kommunalförbund tillsammans med Akademi Norr en digital workshop på temat hållbar kompetensförsörjning i Norrlands inland. Totalt deltog 17 kommuner.

Här nedan finns presentationer, information och statistik från de olika deltagarna som användes i workshops under dagen.  

Program stormöte 17 juni

 

Presentation LKF

 

Presentation Högskolan i Gävle

 

Presentation Akademi Norr

 

Presentation nätverk Socionomprogrammet Umu

 

Pressmeddelande: Nu kräver 17 kommuner mer av universiteten

Nysvenska förebilder i Norrbotten

En film med intervjuer från nysvenska förebilder i Norrbotten som deltagit i ett projekt finansierat av Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Piteå och Luleå Kommun. Ett par av deltagarna har lärt sig svenska på våra lärcentras SFI-undervisning.

Kvalitetsäkrat lärcentra för din skull

Är du intresserad av vad Nitus står för klick på länken nedan för att läsa mer.

Information från CSN till dig som har studiemedel

Här kan du läsa om senaste informationen från CSN om du har studiemedel.