Projekt

Bron

Nedan hittar du information om våra pågående projekt

Lapplands Lärcentra samverkar i olika projekt och nätverk både som projektägare och deltagare.

Nitus styrelse (nationellt nätverk för kommunala lärcentra).

Vuxnas lärande (länsövergripande nätverk) via Marie Kuoljok.

ViS styrelse (riksförbund för vuxenutbildning) via Marie Kuoljok.

Bild på projektledaren Anna Köhler

Jobb i sikte

Lapplands kommunalförbund startar under hösten igång projektet ”Jobb i sikte” som finansieras av Europeiska socialfonden. Medfinansiärer är kommunernas socialtjänster och arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen och Lapplands kommunalförbund i medlemskommunerna Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala. Projektet ska bidra till en förbättrad livskvalitet för unga och samtidigt hjälpa kommunerna med framtida kompetensförsörjning. Projektledaren Anna Köhler beskriver att det finns ungdomar som av olika anledningar inte slutfört sina gymnasiestudier. De har svårt att få arbete samtidigt som arbetsmarknaden är i stort behov av arbetskraft. Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens och att matchningen på arbetsmarknaden fungerar är av stor betydelse för att främja tillväxt i vår region, menar Anna. - Vi har unga mellan 16-24 år registrerade som ”arbetslösa mer än 24 månader”, vilket är en lång tid för en ungdom på väg in i vuxenlivet. Det här är en tid som inte borde leda till utanförskap och isolering, utan till gemenskap och nya erfarenheter, framhåller Anna Köhler. Tidigare liknande projekt visar att ett individcentrerat arbetssätt, positiva relationer, flexibla lösningar och samverkan är framgångsfaktorer för projektdeltagarna. ”Jobb i sikte” behöver arbeta för att fördjupa och implementera de metoder som visar sig fungera. Projektet ska kartlägga och bygga strukturer för vad samverkansparterna i de fyra kommunerna behöver jobba med organisatoriskt för att arbetet ska bli hållbart även efter den 3-åriga projekttiden. - Vi behöver se över ungdomarnas behov av individuella lösningar och bli bättre på att samverka för att fånga upp dem som slutar skolan i förtid. Företag behöver dessutom bli mer tillgängliga och tillvarata den kompetens som projektet erbjuder, säger Anna Köhler. Vi har en spännande resa framför oss, tillägger hon. Vid frågor hör gärna av er till Anna Köhler på tfn: 070-237 14 39.

DUA+

 

I projektet arbetar vi fram eftertraktade jobbspår som leder till arbete och visar vägen till fortsatt utbildning med hjälp av utbildningstrappan. Vi samarbetar med arbetsgivare för att skapa utbildningar som matchar rekryteringsbehoven och för att hitta APL-platser som både studerande och arbetsgivare har nytta av.

Projektet fokuserar på fyra olika jobbspår/orienteringskurser; vård och omsorg, förskola och skola, restaurang och storhushåll samt industri. De två första orienteringskurserna startar 21 januari 2019, och övriga är i planeringsstadiet.

Projektledare är Katarina Ylitalo som arbetar övergripande för alla fyra kommuner. I Kiruna och Gällivare finns projektmedarbetare på 50 %, och i Jokkmokk och Pajala på 25 %.

Projektet har ett övergripande ansvar över APL-platserna för de som går orienteringskurserna. Vi erbjuder också  handledarutbildning till alla arbetsplatser. Dessutom kommer vi att vara ett stöd till handledarna, följa upp APL-perioden samt se över olika former av språkstöd, som t.ex. möjlighet att använda sig av tolk eller andra hjälpmedel.

Kontakta Katarina Ylitalo om Du vill veta mer, 072-224 79 80, katarina.ylitalo@lapplands.se

 

Läs mer om Jobbspår >>

Läs mer om orienteringskurserna >>

Kompetens och samverkan


Ett framgångsrikt 3-årigt projekt där man kopplar SFI-undervisning och språkträning till praktik på relevanta arbetsplatser. Projektet bedrivs i samtliga LKF-kommuner och pågår mellan 2016 - 2018.

Deltagarna får träna på svenska språket i en arbetsmiljösituation samtidigt som de får yrkesträning. Det gör att deras ställning på arbetsmarknaden ökar och att etableringen går snabbare. Att få nya arbetskollegor och ett större socialt nätverk ökar de studerandes självförtroende och de känner att de är en del av samhället.

Projektet gör skillnad och bidrar till att dessa deltagare blir en viktig del av den framtida arbetskraftsförsörjningen.

Kontakta Kurt Wennberg, projektledare: 

kurt.wennberg@lapplands.se

tfn: 073 - 083 01 11