Projekt

Bron

Information om våra pågående projekt

Lapplands Lärcentra samverkar i olika projekt och nätverk både som projektägare och deltagare.

Nitus styrelse (nationellt nätverk för kommunala lärcentra).

Vuxnas lärande (länsövergripande nätverk) via Marie Kuoljok och Monica Lundkvist.

ViS styrelse (riksförbund för vuxenutbildning) via Monica Lundkvist.

Kompetens och samverkan


Ett framgångsrikt 3-årigt projekt där man kopplar SFI-undervisning och språkträning till praktik på relevanta arbetsplatser. Projektet bedrivs i samtliga LKF-kommuner och pågår mellan 2016 - 2018.

Deltagarna får träna på svenska språket i en arbetsmiljösituation samtidigt som de får yrkesträning. Det gör att deras ställning på arbetsmarknaden ökar och att etableringen går snabbare. Att få nya arbetskollegor och ett större socialt nätverk ökar de studerandes självförtroende och de känner att de är en del av samhället.

Projektet gör skillnad och bidrar till att dessa deltagare blir en viktig del av den framtida arbetskraftsförsörjningen.

Vi som arbetar med projektet är:

Kurt Wennberg, projektledare: 

kurt.wennberg@lapplands.se

tfn: 073 - 083 01 11

Ros-Marie Ahnberg, projektmedarbetare Gällivare:
ros-marie.ahnberg@lapplands.se
tfn: 070 - 671 73 22

Rickard Mattsson, projektmedarbetare Jokkmokk: rickard.mattsson@lapplands.se
tfn: 070 - 253 45 76

Jeanette Kari, projektmedarbetare Kiruna: jeanette.kari@lapplands.se 
tfn: 073 - 072 72 08

Birgitta Kumpula, projektmedarbetare Pajala: birgitta.kumpula@lapplands.se
tfn: 072 - 539 19 37

 

 

Jobb i sikte

Projekt Jobb i sikte startar upp under 2018 och pågår t om 2020. Målsättningen med projektet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och öka deltagandet
i arbetslivet för ungdomar som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Projektet kommer att arbeta med att nå realistiska och hållbara lösningar för deltagarna, som ska leda till 
arbete och en egen försörjning.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och medfinansieras av Arbetsförmedlingen samt LKF´s fyra medlemskommuner.  

Projektledare: Anna Köhler
anna.kohler@lapplands.se
Telefonnummer: 070-237 14 39