Arbetslös under 25 år

För att öka möjligheten för unga arbetslösa att slutföra sina avbrutna studier på grundläggande eller gymnasial nivå har riksdagen beslutat om ett högre bidragsbelopp i studiemedlen för unga.

Vad krävs för att få det högre bidraget?

  • Du kan få det högre bidraget tidigast från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 till och med det kalenderår du fyller 24.
  • Du är arbetslös och inskriven i jobbgarantin för unga, i jobb- och utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen eller att dina studier omfattas av ett utbildningskontrakt när du börjar studera. En karens på sex månader gäller. Det innebär att  du inte får ha haft studiehjälp eller studiemedel för andra studier under de senaste sex månaderna.
  • Du ska studera på grundläggande eller gymnasial nivå på komvux eller folkhögskola.
  • Du ska sakna slutbetyg från en svensk gundskola eller en motsvarande utländsk utbildning om du ska läsa på  en grundläggande nivå.
  • Du ska sakna slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning om du ska läsa på gymnasial nivå.
  • Du kan få det högre bidraget till dess att du uppnår ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning, eller ett studieomdöme från en folkhögskola.

Du kan dock få bidraget så länge du har veckor med studiemedel kvar.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i den ordning som ansökningarna kommer in till CSN. Det finns alltså en risk för att pengarna kan ta slut. Tänk därför på att vara ute i god tid när du söker studiemedel.

Du behöver inte ansöka

När du ansöker om studiemedel prövar vi om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte ansöka om det högre bidraget.