Kansli

Kansliet för Lapplands kommunalförbund är beläget i Kiruna.

 

Kansliet har sitt säte i Kiruna och uppgiften är att samordna och leda verksamheten i kommunalförbundet. Förbundet styrs av en direktion bestående av två politiker från vardera medlemskommun; Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

Inom Lapplands kommunalförbund finns Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra samt Samverkansområden. Läs mera om vår verksamhet under fliken Verksamhet.

Kansliet leds av Lennart Andersson, kanslichef.

Nyheter