Samhällsorientering för nyanlända

Inom ramen för LKF-samarbetet bedrivs samhällsorientering för nyanlända svenskar. Under ett par tillfällen per vecka får de nyanlända viktig och praktisk samhällsinformation, allt för att integrationen med det svenska samhället skall underlättas.

Undervisningen sker via videokonferens och på modersmål. Kommunikatörer med det egna språket används i alla språkgrupper. Kursen består av åtta moment (delar). Efter avslutad kurs får deltagaren ett intyg.

Nya sökande antas i samband med att pågående moment blir färdigt och nytt moment ska påbörjas.

Efter att ansökan inkommit och blivit behandlad skickas en kallelse ut där det står vilken dag och tid deltagaren är välkommen på sin första samhällsorientering.

Här kan du skriva ut ansökan till So på modersmål

 

Schema läsåret 2018/2019

Måndag kl 9.00-12.00  Tigrinja 

Måndag kl 12.00-15.00  Thailändska

Onsdag kl 9.00-12.00   Arabiska

Fredag kl 8.30-11.30   Somaliska

 

Då vi inom LKF är intresserade av att samarbeta med andra kommuner och intressenter inom samhällsorienteringen är ni välkomna att kontakta oss för vidare information.

Gunilla Nyberg, ansvarig integrationen Jokkmokks kommun, gunilla.nyberg@jokkmokk.se  tfn 070-306 45 96

Suha Hasan, integrationssamordnare Pajala kommun, suha.hasan@pajala.se  tfn 070-267 05 51

Mariann Gustafsson, integrationsstrateg Gällivare kommun, mariann.gustafsson@gallivare.se  tfn 0970-818 706

Ida Nutti, samordnare LKF, ida.nutti@lapplands.se  tfn 073-084 31 73

 

Besöksadresser:

Kiruna: Lapplands lärcentra, Kunskapsparken Bergmästaregatan 8, 981 85 Kiruna

Gällivare/Malmberget: Gunillaskolan, B-huset, Bolagsvägen 3, 983 32 Malmberget.

Jokkmokk: Lapplands Lärcentra, Kyrkogatan 8A, 962 31 Jokkmokk

Pajala: Lapplands lärcentra Kunskapssmedjan, Kengisgatan 8 984 31 Pajala

Information om Sverige (extern länk)