Eldistributionselektriker

Är du kreativ, gillar att jobba i team och kan ta eget ansvar? Då har vi utbildningen för dig som vill ha spänning i vardagen!

Utbildningen är på 40 veckor och av dem gör du 10 veckors praktik hos ett företag, s.k. APL - arbetsplatsförlagt lärande. Vi samverkar med följande företag som gärna tar emot dig på praktik

Bodens Energi,  Lapplands Elnät, Vattenfall,  Luleå Energi,  Energiservice eller Umeå Energi 

Förutom att bistå med en APL-plats bidrar företagen även med en uppsättning skydds- och arbetskläder, gästföreläsare och visst material till kurser och praktiska laborationer. 

Utbildningen är oå distans och sker i realtid

Undervisningen sker i Zoom eller Teams under dagtid. De flesta föreläsningar spelas in så att du kan se dem i efterhand. Du behöver en dator, internet, ett headset och en webbkamera för att delta. 

Obligatoriska samlingsveckor i Jokkmokk varje termin

Alla elever samlas 5-6 veckor i Jokkmokk för att lära sig att klättra i stolp, skarva kabel, läsa av instrument, göra provtagningar, felsöka och göra samtliga säkerhetsutbildningar som branschen kräver. Resa och logi i samband med labbveckor står du för själv. 

Det behövs inget körkort för att klara utbildningen eller göra praktik men företagen kräver det när det blir dags för anställning. 

Följande kurser ingår i utbildningen och har du läst någon av dem i ditt gymnasieprogram eller har motsvarande kan validering ske:

Elkraftteknik 100 p

Praktisk ellära 100 p

Elektromekanik 100 p

Belysningsnät 100 p

Högspänningsnät 100 p

Lågspänningsnät 100 p

Nät och transformatorstationer 100 p

Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p

Nätunderhållsarbete på luftledning 0,4-24 kV 100 p

Säkerhetsutbildningar där certifikat eller intyg erhålles: Elsäkerhetsföreskrifterna (ESA), Nedtag nödställd, Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Mobil plattform - liftkort samt Motorsåg AB.

Hur söker du? 

För att söka till utbildningen ska du ha godkänt i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande.

Information om ev. fler intag kommer finnas här i början av mars 2021.