Eldistributionselektriker

Elever lär sig klättar i stolp ute i en anläggning på utbildningen Eldistributionselektriker i Jokkmokk

Utbildningen har startat på initiativ från branschen som har ett stort rekryteringsbehov framöver. Företagen medverkar i yrkesrådet för utbildningen och har granskat innehållet i kurserna för att se till att de får den kompetens de efterfrågar.

Utbildningen startar 20 aug 2018 och avslutas 7 juni 2019. Då har du gjort 42 veckors heltidsstudier.

Följande företag medverkar i yrkesrådet och tar emot på praktik (APL):

Bodens Energi, Lapplands Kraft, Vattenfall, Luleå Energi, Energiservice, Umeå Energi och One Nordic.

Studiemedel kan du söka via CSN.

Läs utbildning på ett lärcentra eller på distans

Utbildningen ges i Jokkmokk men går att läsa på distans. De dagliga lektionerna följer man online via en dator eller via ett lärcentra i en studio. För att delta med en dator krävs att du har ett bra headset och en webbkamera, så att du kan delta i diskussioner, ställa frågor och redovisa svar. Sitter du med i en studio från lärcentra, finns personal på plats som hjälper dig med detta.

Det är schemalagda lektioner på ca 20 timmar/vecka, övrig tid är egen studietid. Varje kurs avslutas med en skriftlig tentamen.

Obligatoriska samlingstillfällen i Jokkmokk

Fyra veckor under utbildningen är det labbveckor i Jokkmokk som är obligatoriska att närvara på för att klara kurserna. Under dessa veckor sker alla praktiska delar, antingen i vår maskinhall eller ute i en anläggning. Du får bl a lära dig att klättra i stolp, att skarva kabel, läsa av instrument och göra provtagningar.

Resa och logi i samband med labbveckor står varje elev för själv.

Kurser som ingår i utbildningen (kursplanerna finns att ladda ner på Skolverket.se):

  • Elkraftteknik 100 p
  • Praktisk ellära 100 p
  • Elektromekanik 100 p
  • Belysningsnät 100 p
  • Högspänningsnät 100 p
  • Lågspänningsnät 100 p
  • Nät och transformatorstationer 100 p
  • Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p
  • Nätunderhållsarbete på luftledning 0,4-24 kV 100 p

 I kurserna ingår följande säkerhetsutbildningar där certifikat eller intyg erhålles: Arbete på väg, Elsäkerhetsföreskrifterna (ESA), Nedtag nödställd, Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning samt Motorsåg AB.

Praktik - APL

Under utbildningen kommer du göra 20 veckors APL (arbertsplatsförlagt lärande) hos ett företag med start i november 2018. Praktiken genomförs varannan vecka fram till maj 2019. Varannan vecka är det studier enligt schema.

Förkunskapskrav

För att söka till utbildningen ska du ha godkänt i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande. För mer information om förkunskaper och hur du ansöker kontakta Britt Karlsson, 0971-173 70, epost: britt.karlsson@lapplands.se.

Har du ytterligare frågor eller funderingar om kursinnehåll, upplägget för studier eller annat så kontakta Monica Wennberg, 0971-173 63, epost: monica.wennberg@lapplands.se.

Det finns platser kvar på utbildningen så vi tar emot sen ansökan.