Eldistributionselektriker

Utbildningen har startat på initivativ från branschen själv som har ett stort behov av rekrytering framöver. Företagen medverkar både i ett yrkesråd för utbildningen och granskat innehållet i kurserna för att se till att de får den kompetens de efterfrågar.

Under din utbildning kommer du göra praktik (APL) hos ett företag. De som medverar i yrkesrådet och tar emot för APL är:

Bodens Energi, Lapplands Kraft, Vattenfall, Luleå Energi, Energiservice, Umeå Energi och One Nordic.

Utbildningen startar 20 aug 2018 och avslutas i juni 2019. Totalt är den på 45 veckor.

Läs utbildning på ett lärcentra eller på distans

Utbildningen ges i Jokkmokk men går att läsa på distans. Det dagliga lektionerna följer man online via en dator eller via ett lärcentra i en studio. För att delta med en dator krävs att du har ett bra headset, en bra webbkamera och en mikrofon så att du kan delta i diskussioner, ställa frågor och redovisa svar.

Schemalagda lektioner är ca 20 timmar/vecka, övrig tid är egen studietid. Varje kurs avslutas med en skriftlig tentamen.

Obligatoriska samlingstillfällen i Jokkmokk

Fyra veckor under utbildningen är det labbveckor i Jokkmokk som är obligatoriska att närvara på för att klara kurserna. Under dessa veckor sker alla praktiska delar antingen i vår maskinhall eller ute i en anläggning. Du får bl a lära dig att klättra i stolp, att skarva kabel, läsa av instrument och göra provtagningar.

Resa och logi i samband med labbveckor står eleven för själv.

Praktik - APL

Under utbildningen kommer du göra ca 20 veckors APL (arbertsplatsförlagt lärande) hos ett företag med start i november 2018. Praktiken genomförs varannan vecka fram till maj 2019. Varannan vecka är det studier enligt schema.

Förkunskapskrav

För att söka till utbildningen ska du ha godkänt i Matematik 1, Svenska 1/SVAS 1 eller motsvarande. För mer information om förkunskaper och hur du ansöker kontakta Britt Karlsson, 0971-173 70, epost: britt.karlsson@lapplands.se.

Har du ytterligare frågor eller funderingar om kursinnehåll, upplägget för studier eller annat, så kontakta:

Monica Wennberg, 0971-173 63, epost: monica.wennberg@lapplands.se.

Sista ansökningsdag är 15 maj.

Utbildningen startar 20 aug 2018 och avslutas i juni 2019.

Kurser som ingår i utbildningen (kursplanerna finns att ladda ner på Skolverket.se):

  • Elkraftteknik 100 p
  • Praktisk ellära 100 p
  • Elektromekanik 100 p
  • Belysningsnät 100 p
  • Högspänningsnät 100 p
  • Lågspänningsnät 100 p
  • Nät och transformatorstationer 100 p
  • Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p
  • Nätunderhållsarbete på luftledning 0,4-24 kV 100 p

 I kursena ingår följande säkerhetsutbildningar där certifikat eller intyg erhålles: Arbete på väg, Elsäkerhetsföreskrifterna (ESA), Nedtag nödställd, Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning samt Motorsåg AB.