Barnskötare/verksamhetsassistent

Kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiskolan. Riktar sig till dig som vill arbeta inom förskola eller som verksamhetsassistent i grundskolan. Kurserna bedrivs på distans med ett flexibelt upplägg. Utbildningen kan ges på heltid/deltid, om utbildningen läses på heltid är den 60 veckor. I utbildningen ingår 9 veckors praktik på heltid. 

Förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande.

 

Kurser:

Hälsopedagogik, 100 gy.p.

Barns lärande och växande, 100 gy.p.

Kommunikation, 100 gy.p.

Aktivitetsledarskap, 100 gy.p.

Praktik, 100 gy.p.

Lärande och utveckling, 100 gy.p.

Pedagogiska teorier och praktiker, 100 gy.p.

Pedagogiskt arbete, 200 gy.p.

Pedagogiskt ledarskap, 100 gy.p.

Skapande verksamhet, 100 gy.p.

Specialpedagogik, 100 gy.p.

 

För mer information och för att göra ansökan kontakta studie-och yrkesvägledare på ditt lokala lärcentrum.

Välkommen med din ansökan!