Idrott och hälsa

På Hjalmar Lundbohmsskolan finns följande kurser på Idrott och hälsa. 

  • Idrott och Hälsa 1 heter en av de gymnasiegemensamma kurserna i nya gymnasieskolan. Se det centrala innehållet i kursen. Den pågår under åk 1 och 2.
  • Idrott och Hälsa 2. 100 p. Det centrala innehållet kan Du se på http://idrotthjampis.blogspot.se/. Kursen pågår under årskurs 3.


Varje år arrangerar idrottslärarna ett motions- och tävlingsarrangemang som kallas "Hjampisjoggen" I denna ingår tre olika klasser tävlingsklass, idealtidsklass samt motionsklass. I Klasskampen gäller det att få så många som möjligt i klassen att deltaga. Bilder

IDROTT OCH HÄLSA - SPECIALISERING

Läs idrott på gymnasiet utan att vara elit.

Har du ett idrottsintresse inom hockey eller fotboll kan du välja att läsa dessa idrotter på ditt individuella val redan från år 1. Du väljer i sådana fall detta i samband med att du gör din gymnasieansökan på Dexter, senast den 12 februari 2016.

Vill du välja fotboll som individuellt val kan du söka till samtliga nationella program eftersom lektionerna ligger sist på schemat. Läs mer om Individuellt val - fotboll.

Vill du välja hockey som individuellt val söker du till något av dessa nationella program:

  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet


Läs mer om Individuellt val - hockey

Kurserna inom Idrott och hälsa specialisering är inte elitinriktade utan just kurser inom ämnet idrott och hälsa, som har en tydlig hälsoinriktning.

Att kurserna är inom ramen för ämnet idrott och hälsa innebär också att det inte görs några idrottsliga urval till dessa kurser. Det är eleverna själva som väljer att läsa dessa kurser.

Eleverna läser kurserna som individuella val.