Antagning och ansökan

 

 Länk till webbantagningen:   Lapplands Gymnasiums antagning 

Antagning till gymnasieskolan 2017

 

Antagningsbesked

Sökande till Lapplands gymnasium loggar in i Dexter för att se sitt antagningsbesked och ska även där svara på sitt besked.

Reservantagning

Önskemål om byte av program och sena val hanteras under reservantagningsperioden som startade den 8:e augusti. Reservantagningen sköts av respektive gymnasieskola i respektive kommun.

Inackorderingstillägg

Vill du ansöka om inackorderingstillägg så skriver du ut ansökningsblanketten här från vår hemsida och följer instruktionerna på blanketten. Senast den 19 augusti ska ansökan ha inkommit till Lapplands gymnasium i hemkommunen. Se information om vem som ska ha ansökan om inackorderingstillägg under fliken "Kontakta oss"

Webbansökan
Du som är från någon av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala får information och ett login via din nuvarande skola och kan söka till oss via webben, se länken ovan. ansökan lapplandsgymnasium

Du som ska välja till gymnasiet får information om gymnasieutbildningarna. Vi har också Öppet Hus på flera av våra skolor.

Mer information om besök på skolorna och om hur du söker till våra utbildningar får du på din grundskola av din studie- och yrkesvägledare.

Du som bor utanför vårt område och vill söka till någon av våra skolor i Lapplands Gymnasium är välkommen att göra det på den vanliga ansökningsblanketten du får på din skola och du lämnar också in den på din skola. Fråga din studie- och yrkesvägledare om hur det går till.

Ansökan/antagning - tider
Webbansökan som gäller val till gymnasiets Åk1 inför höstterminen 2016 öppnar januari - februari 2016. Ett preliminärt antagningsbesked syns på webben från och med april 2016.

I början på juli 2016 kommer ett slutligt antagningsbesked. Observera att den preliminära antagningen grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9 medan den slutliga antagningen grundar sig på dina slutbetyg.

Information om behörighet till nationella program får du av din studie- och yrkesvägledare.

Urval
Till vissa utbildningar är det ibland fler sökande än det finns platser. I de fall där det krävs ett urval är det meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger till grund för detta. Bokstavsbetygen översätts till siffror:

A 20 
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F 0

När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 eller 17 bästa betygen samman och ger ett meritvärde. Du kan alltså som bäst ha 340 poäng.

Utbildningar inom Lapplands Gymnasium
Klickar du på raden ”Program och inriktingar” till vänster kan du se i vilka av våra skolor de olika programmen och inriktningarna finns. Klickar du på en skolas namn kommer du till  skolans egen hemsida med mer information om de program som finns på skolan.

Frisök i hela landet
För att öka din valfrihet har du möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola även om samma program erbjuds i din hemkommun. Du tas emot i mån av plats. Inom våra fyra skolor i Lapplands Gymnasium är däremot alla som söker från Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kommuner försthandssökande och då får man också inackorderingsbidrag om man inte kan bo hemma. Detta gäller däremot inte om du söker till en ort utanför vårt område om programmet finns inom Lapplands Gymnasium.

Riksrekryterande utbildningar
Till riksrekryterande utbildningar får alla söka oavsett var i landet man bor.  I Lapplands Gymnasium har vi några riksrekryterande utbildningar samt platser på idrottsgymnasium med riksintag. Det finns även riksrekryterande utbildningar för nyare yrkesområden samt för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade i landet. Mer information om riksrekryterande utbildningar kan du få av din studie- och yrkesvägledare.

Att tänka på när man studerar på annan ort
Det finns några saker som du måste tänka på om du ska studera på annan ort. Om det inte är pendlingsavstånd så måste du hitta någonstans att bo. Kontakta gärna den skola du ska gå på, många gånger kan de hjälpa dig att hitta bra boende. Trots inackorderingsbidrag blir det en kostnad för dig och din familj om du väljer att läsa på annan ort.