Lärlingsutbildning och Apl

På några av våra yrkesprogram erbjuder vi nu lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning betyder att minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Apl ingår i alla våra yrkesprogram.

"Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan går mer än hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan." Skolverket

Man kan välja att bli lärling i årkurs två eller tre.

I nuläget erbjuder vi lärlingsutbildning på följande program:

Information om lärling/apl

Klicka på bilden för mer information