Upphandling/inköp

Upphandlingssamordning

Lapplands Kommunalförbund har samordnade upphandlingar för medlemskommunerna och de kommunala bolagen. Inom detta samverkansområde finns en heltidsanställd upphandlingssamordnare.

Vissa specifika upphandlingar görs enbart för kommunalförbundet. Det framgår alltid i förfrågningsunderlaget vilka upphandlande myndigheter upphandlingen omfattar.

Alla upphandlingar styrs av Lagen om offentlig upphandling och interna policydokument.

 Våra upphandlingar publiceras hos http://www.opic.com/sv/tendsign/ där ni kan registrera er för att nå förfrågningsunderlagen. Registreringen är gratis och via er användare får ni även tillgång till kompletteringar och förtydliganden under anbudstiden till den e-postadress ni anger. Ni finner alla våra aktuella upphandlingar på länken till vänster.

För att läsa mer om offentlig upphandling rekommenderas:

Konkurrensverket www.kkv.se

Nationellt upphandlingsstöd www.upphandlingsstod.se

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se

Nyheter