Kommunal energi- och klimatrådgivning

Jordklott från rymden

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin? Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivning får du tips och råd, kostnadsfritt och oberoende.

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

 

Våra tjänster

Vi erbjuder både rådgivning på telefon och e-post. Vi kommer även gärna på besök hos små- och medelstora företag och föreningar och ger rådgivning på plats. Dessutom anordnar vi varje år olika intressanta seminarier, studiebesök och medverkar i mässor och miljödagar i Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk. Här hittar du våra tjänster till

 

 

Våra experter

Peter Palo och Silva Herrmann är energi- och klimatrådgivare i LKF-regionen som omfattar Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala kommun. Tillsammans ingår vi i nätverket ”Energi och klimatrådgivare i Norr”. Nätverket består av expertkompetens inom energiområdet.

 

Vår organisation

Energi- och klimatrådgivningen inom Lapplands kommunalförbund (LKF) omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Dessa fyra kommuner är organisatoriskt likställda och samverkar kring en gemensam energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivaren är underställd en styrgrupp, som består av en representant från vardera medlemskommunen, samt LKF:s förbundschef. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger om året för planering avstämning och uppföljning av verksamhets- och aktivitetsplanen samt budget.

För Pajalas kommun: Teknisk chef Lisa Stridsman, Tekniska enheten

För Kiruna kommun: Beställarombud kommunala fastigheter Gert Mörtvik, Kommunkansliet

För Jokkmokks kommun: Byggledare/arbetsledare Johannes Andersson, Samhälls- och infrastrukturfunktionen

För Gällivares kommun: Lina Andersson, miljöstrateg, Kommunledningskontoret, Nämnd- och utredning

 

Logga energirådgivning