Lapplands kommunalförbund beviljas 19 miljoner kronor

Hösten 2024 startar vår nya distansutbildning Processtekniker med vätgaskompetens. Utbildningen är framtagen tillsammans med 14 företag i branschen som alla är eniga om det stora behov av kompetens som finns idag och under lång tid framöver inom området.

– I och med att både LKAB och SSAB just nu håller på att ställa om sina industrier till vätgasbaserade, kommer efterfrågan på personal med sådan kompetens att vara enorm framöver, säger Karin Stöckel, industrilärare Lapplands Lärcentra.

För att möta den stora efterfrågan ska Lapplands kommunalförbund med stöd av projektmedel utveckla en ny industriteknisk utbildning på gymnasial nivå för vuxna.

– Första steget är att vi nu bygger upp en samverkan med företagen inom stålindustrin så !

Läs mer här!