Startsida för Lapplands Kommunalförbund där du hittar information om våra fyra gymnasium och deras program, om arbetsplatsförlagt lärande, om våra lärcentras vuxenutbildning och annan verksamhet, hur du söker till kurser, utbildningar eller vilka möjligheter det finns att nyttja studerandeservice som att boka in en tentamen eller boka ett rum för studier. Du hittar information om våra samverkansområden som energi- och klimatrådgivning samt personligt ombud. Och vill du jobba hos oss klickar du in på kansliets sida och kollar där.

Lapplands Lärcentra

Vi erbjuder utbildning för vuxna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala med visionen om att bli Sveriges ledande lärcentra.

Du kan studera både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar på alla nivåer, utbudet anpassas till efterfrågan. Tala med en studie- och yrkesvägledare för vägledning eller information om utbildningar och studieekonomi.

Läs mer

Lapplands Gymnasium

Den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

Våra fyra skolor har tillsammans drygt 1700 elever. Skolorna har ungefär 20 program, det är nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har även anpassad gymnasieskola på varje ort samt några idrottsutbildningar.

Läs mer

Energi- och klimatrådgivning

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin?

Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivning får du tips och råd. Helt kostnadsfritt och oberoende. Tag kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Läs mer

Personligt ombud

En stödinsats för människor med långvarig psykisk ohälsa.

Personligt ombud vill verka som en stödinsats som syftar till att personen ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Läs mer

Jobba med oss

Lapplands kommunalförbund flyttar kunskap, inte människor.

Blir du nyfiken på hur? Välkommen till en organisation som vill framåt och som värnar om din personliga utveckling.

Läs mer

Nyheter Lapplands Lärcentra

Språkombudsutbildning

Till hösten finns platser över på vår språkombudsutbildning för personal inom äldreomsorgen

Studera på distans och bo kvar: här är 5 fördelar med lärcentra

Plugga till ditt drömyrke och bo kvar på hemorten. Men istället för att sitta hemma vid köksbordet kan du få tillgång till allt från studielokaler och datorer till studiecoach på ett lärcentra.– Utan det hade det varit omöjligt för mig att studera till stödpedagog, säger Sofia Jakobsson.

Omställningsstudiestöd

Den 1 oktober öppnades nya möjligheter för dig som yrkesverksam och som vill bredda eller fördjupa din kompetens genom studier.

Så lyckades de få ut tre av fyra nyanlända i arbete eller studier

Med projektet MOD har man, genom en egen modell av SFI och i nära samarbete med arbetsgivarna, lyckats få nyanlända att närma sig arbetsmarknaden snabbare.– Vi individanpassar våra insatser, vilket visat sig vara en nyckel till framgång, säger projektledaren Nelly Johansson.

Nyheter Lapplands Gymnasium

Malmbanans historia

Te20 har utomhuslektion med Agge Theander i Abisko-Tornehamn. Temat är malmbanans historia.

Nyheter energi- och klimatrådgivning

15 minuter för din framtid

Nu har du möjlighet att bidra till att göra våra kommuner mer framtidssäkra! Vi ber dig om 15 minuter av din tid för att fylla i en enkät. Den är anonym och resultaten används för att utveckla ett verktyg för bättre energiplanering i kommuner.

Inbjudan: klimatarbete i Barents

Kommuner i Norge, Finland och Sverige jobbar för att minska sina utsläpp. Kom och lyssna på hur de gör i ett webinar 29. november (på engelska). Lapplands kommunalförbund berättar om sitt arbete inom projektet CommitClimate.

Resultat: mindre el, mer komfort

Per och Ann Tjikkoms satsning på att isolera huset ledde till 25% mindre elförbrukning och bättre komfort. "Huset har blivit snyggare utifrån sett och inne i huset är det bättre komfort och mycket tystare", säger Per Tjikkom.

Energirådgivare tipsar om bidrag

Är ditt hus redo för vintern? "Jag hoppas de som kan försöker nyttja konverteringsstödet", säger energirådgivare Peter Palo i en intervju i P4. Lyssna och få tips på hur du kan tänka kring uppvärmning i din villa.

Sök nu: bidrag energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.