Startsida för Lapplands Kommunalförbund där du hittar information om våra fyra gymnasium och deras program, om arbetsplatsförlagt lärande, om våra lärcentras vuxenutbildning och annan verksamhet, hur du söker till kurser, utbildningar eller vilka möjligheter det finns att nyttja studerandeservice som att boka in en tentamen eller boka ett rum för studier. Du hittar information om våra samverkansområden som energi- och klimatrådgivning samt personligt ombud. Och vill du jobba hos oss klickar du in på kansliets sida och kollar där.

Lapplands Lärcentra

Vi erbjuder utbildning för vuxna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala med visionen om att bli Sveriges ledande lärcentra.

Du kan studera både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar på alla nivåer, utbudet anpassas till efterfrågan. Tala med en studie- och yrkesvägledare för vägledning eller information om utbildningar och studieekonomi.

Läs mer

Lapplands Gymnasium

Den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

Våra fyra skolor har tillsammans drygt 1700 elever. Skolorna har ungefär 20 program, det är nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har även gymnasiesärskolor på varje ort samt några idrottsutbildningar.

Läs mer

Energi- och klimatrådgivning

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin?

Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivning får du tips och råd. Helt kostnadsfritt och oberoende. Tag kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Läs mer

Personligt ombud

En stödinsats för människor med långvarig psykisk ohälsa.

Personligt ombud vill verka som en stödinsats som syftar till att personen ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjligheter att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Läs mer

Jobba med oss

Lapplands kommunalförbund flyttar kunskap, inte människor.

Blir du nyfiken på hur? Välkommen till en organisation som vill framåt och som värnar om din personliga utveckling.

Läs mer

Information om nytt avtal

Lapplands Kommunalförbund har från och med oktober 2021 en ny pensionsadministratör och pensionshanterare vilket är Skandia istället för KPA vilka vi tidigare har haft avtal med. Tjänstepensionen från Skandia utbetalas den 18:e varje månad med start från oktober 2021. Nedan finner du en länk med information från Skandia gällande deras hantering av er pension. 

Vid frågor om din tjänstepension är du alltid välkommen att kontakta Skandias Pensionssupport på 0771-241 241 eller via deras mail: pensionssupport@skandia.se .

Nyheter Lapplands Lärcentra

Kompetenskartläggning

Bidra till att kartlägga kompetensbehovet i våra fyra kommuner genom att svara på enkäten.

Nyheter Lapplands Gymnasium

Jobbskuggning i Valencia

Några av yrkeslärarna på Lapplands Gymnasium Kiruna reste till Valencia för jobbskuggning.

Lapplands Gymnasium deltar i forskningsprojekt

I samarbete med Örebro universitet och Västra Engelbrektskolan deltar Lapplands Gymnasium i ett praktiknära forskningsprojekt för att utveckla underviningen om meningsbyggnad i engelska.

Nyheter energi- och klimatrådgivning

Studiecirkel Hela Sverige Laddar

Studieförbundet Vuxenskola, Biofuel Region och Lapplands Kommunalförbund bjuder in till en studiecirkel om elbilar och laddplatser. Anmäl dig nu (sista anmälan 10 februari 2022)

Klimatklivet: Sök stödet 2022!

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Nästa period är öppen mellan den 10 och 28 februari.

Ny möjlighet att dela el i lokala nät

Kommunal energi- och klimatrådgivning välkomnar nya beslut, som gör det lättare för fastighetsägare att fördela el från byggnader med solenergiöverskott till de med underskott.

Elbil: Laddplatser i Norrbotten

Nu finns det en ny karta över var det finns laddplatser längs vägarna i Norrbotten - och var det ska byggas nya laddplatser.