Hjampisfiket

Hjampisfiket

Hjampisfiket drivs av Kiruna kommun som en daglig verksamhet enlig Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På fiket arbetar 2 handledare tillsammans med arbetstagarna.

Hjampisfiket är öppet under nedanstående tider för elever och personal.

Öppettider

Måndag – Torsdag  7.50 – 15.00 

Lunchstängt 11.00 – 11.30

Fredag 7.50 – 12.00

Mail: fiket.hjampis@skola.kiruna.se

Varuutbud fiket

Varuutbud fiket

Varuutbud fiket