Gymnasiesärskolan - Programmet för administration, handel och varuhantering

Gymnasiesärskolan är lokalintegrerad med gymnasiet på Lapplands Gymnasium Kiruna.

Gymnasiesärskolan är till för de ungdomar som inte har förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framför allt förbereder för sysselsättning eller arbete. Studier på gymnasiesärskolan ger inte behörighet till högskola eller universitet. Däremot ska kommunen erbjuda studier inom särvux.

Läs mer om programmet i programbladet för gymnasiesärskolans program för administration, handel och varuhantering (pdf).

Skolverkets film om programmet