Frånvaroanmälan elev

Om du är sjuk eller av någon annan anledning ej kan närvara skall, om du är omyndig, din vårdnadshavare omedelbart anmäla detta till skolan. Detta görs per telefon på telefonnummer 0980-31 08 77. Om du är myndig kan du själv ringa eller anmäla frånvaron i det webbaserade programmet Dexter.

Frånvaroanmälan ska göras dagligen tills det att du åter är på plats på skolan.

Om du går på ett yrkesförberedande program och befinner dig på APL skall du dessutom ringa din handledare så att han/hon får reda på att du uteblir.

Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Dexter. Här kan du också ta del av din dotters/sons frånvaro, se din dotters/sons lektioner, skriva ut frånvarorapporter, hitta kontaktinformation till lärarna m.m.

I Handbok för medborgare i Dexter kan du läsa mer om hur du använder Dexter.