iDAG - Innovativ Testmiljö fjärrundervisning

Lapplands Gymnasium – Sveriges (till ytan) största gymnasieskola – bygger och driver en testbäddsmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via partnerskap och smarta, inkluderande och transparenta innovationssystem, s.k. Living Labs.

Vinnova har initierat projektet och delfinansierar det med 3 Mkr som avsatts förutom projektparternas egenfinansiering.
Projektet är treårigt och avslutas i oktober 2018. Parter till Lapplands Gymnasium i projektet är Luleå tekniska universitet och Norrbottens kommuner.

Syfte och mål

Lapplands Gymnasium ska bygga och driva en testbäddsmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via partnerskap och smarta, inkluderande och transparenta innovationssystem, s.k. Living Labs. Målet är att skapa och sprida erfarenheter av en etablerad, hållbar testmiljö anpassad för en kontinuerlig utveckling av prototyper och koncept för fjärrundervisning som bidrar till ökad likvärdighet inom den svenska grund- och gymnasieskolan och till sömlösa övergångar/gränssnitt mellan klassrums- och fjärrundervisning.

Förväntade effekter och resultat 

Visa exempel på och testa användbara lösningar avseende teknik, pedagogik och support. Erbjuda olika alternativ till lärare och elever för att tillgodose skilda behov utifrån inom vilken kurs de ska använda distansöverbryggande arbetssätt. Projektet bidrar till att skapa en ökad beredskap och handlingspotential inom lärarkåren för att klara sitt uppdrag i att hantera distansöverbryggande lärande (produkter, applikationer, kommunikation, bedömning, utveckling av material osv). Detsamma gäller för eleverna; eleverna bidrar till att utveckla och testa utbildningsmiljöer. 

 Planerat upplägg och genomförande

Genom digitala testmiljöer kan moderna tankar på digitalisering i skolan tillämpas och provas ut i en reell skolmiljö. En digital dynamisk testmiljö ger möjlighet att testa nya idéer allt eftersom de kommer fram enligt principen ´release early, release often´. Innovationsplattformen som vi tänker oss den, omfattar även användarorienterade innovationsmodeller för att underlätta och kunna dra full nytta av korsbefruktning av idéer som i sin tur ska leda till experiment, piloter och prototyper i riktiga verksamheter. 

iDAG - kort projektbeskrivning.pdf

Magnus Johansson

Magnus Johansson

IT-samordnare

070-612 90 10

magnus.johansson@lapplands.se

Film om fjärrundervisning

En viktig del i projektet var att uppnå spridningseffekter till andra intressenter. Filmen har producerats i samarbete med Imega Film och visades första gången i oktober 2018! (3:14 min)

Klicka på "Vimeo" för att visa i helskärmsläge.

(obs - i vissa versioner av Google Chrome kan det finnas problem att spela upp filmen, prova då en annan webbläsare.)