Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan erbjuds en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad för att eleven ska utvecklas som person,
förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning och för ett aktivt liv som vuxen.

Du kan söka en utbildning inom gymnasiesärskolan om du gått ut grundsärskolan eller tillhör målgruppen för särskolan och inte fyllt 20 år.

Hos oss på Lapplands Gymnasium-Gällivare kan du välja att läsa det nationella programmet Bygg och anläggning.
Programmet är ett yrkesprogram och under dina fyra år på utbildningen kommer 22 veckor att förläggas som APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en eller flera arbetsplatser.

För den elev som inte kan följa undervisningen på nationellt program finns det individuella programmet.

Mer information om gymnasiesärskolan finns på skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Du är välkommen med frågor och funderingar till rektor för gymnasiesärskolan

Mats Johansson
Tfn 010-143 75 24 eller 076-133 18 62
mats.johansson-rantavaara@lapplands.se