LG Pajala Likabehandlingsplan

 

Vår vision för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:

Alla ges möjlighet att trivas och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Ledorden acceptans, tolerans och erkännande är grundläggande för vårt värdegrundsarbete.

Med acceptans menar vi att alla har rätt att vara den de är

Med tolerans menar vi att vi tillåter personer att vara olika

Med erkännande menar vi att vi ser och bekräftar alla

På Lapplands gymnasium i Pajala ska råda nolltolerans mot alla former av kränkande handling och trakasserier.

 Likabehandlingsplan LG Pajala 2020-2021