Elevråd

Representanter läsåret 2019/2020
Ordförande The Dar Aye The Dar Aye
 
Viceordförande Emil Holma
 
Sekreterare Clara Eriksson
 
Kassör hänskjuts till senare möte
 
Elevskyddsombud:
 
Högskoleförberedande programmen Alva Eriksson Kalla
 
Yrkesförberedande programmen Ebba Karlsson