Öppet Hus - 2022

Årets öppet hus hålls tordagen den 24/11 för Pajala Kommuns grundskoleelever som går år 9. Elevera får besöka de olika programmen där eleverna på skolan där de visas runt.

 

Här nedan visar elever på Laestadiusskolan upp bilder ifrån sina valda program.  Här kan ni ta del av elevernas egna bilder. I vissa presentationer finns även tillagt information kring kurser & program. Denna information finns för övrigt även på utbildningsguiden /skolverkets hemsida under Gymnasieskolans program 

Laestadiusskolan

Här studerar mellan 150-200 elever och här tjänstgör ett 30-tal anställda för att leverera

På Lapplands Gymnasium Pajala erbjuder vi 9 nationella gymnasieprogram, 2 introduktionsprogram och 1 program inom gymnasiesärskolans.

Vi är en trygg, familjär och mångkulturell skola. Vi har framgångsrika elever och tillsammans - elever och personal - skapar vi goda lärmiljöer.  

 

Alla program har inte en presentation för vårt Digitala Öppna hus, länkar till dessa finns nedan.

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till elever som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (Gamla handelsprogrammet) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. 

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. 

Introduktionsprogrammet, språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt.  

Teknikprogrammet

Är du intresserad av både teknik, matematik och fysik, och vill koppla samman dessa ämnen? Då kan inriktningen teknikvetenskap på Lapplands Gymnasium i Pajala vara något för dig.

Vård- och omsorgsprogrammet

  • OBS: Vissa bilder innehåller blod.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.