Visionsdokument

Här är visionen för Lapplands Gymnasium

Ny vison för Lapplands Gymnasium - beslutad av gymnasienämnden vid sammanträdet 18 december 2015. Lapplands Gymnasium Vision - presentation.pdf

Visionen har utvecklats under 2015 och utgår från material som arbetats fram till en första vision som gällt 2010-2015. Elever, lärare, skolledare, övrig personal och gymnasienämnd var delaktiga i processen att ta fram den första visionen. Efter en visionsdag våren 2015 har förslag tagits fram som gymnasienämnden fått ta ställning till och som utmynnade i ett beslut 18 december 2015.