Dexter

Här kan du logga in i Dexter:
Länk till Dexter

Information om hur du kan använda Dexter:
Handbok_för_medborgare_i_Dexter_2014.pdf

För personal:
Handbok_för_personal_skola_i_Dexter_2014.pdf