El- och energiprogrammet

Jokkmokk erbjuder inriktning elteknik och energiteknik, bägge med riksintag!

ENERGITEKNIK

Som Vattenkrafttekniker utför du driftarbeten, underhållsarbeten och tillsynsarbeten i kraftstationer, samt kopplingar i ställverk.

Du utbildas för arbete som drifttekniker i en vattenkraftstation. Du läser bland annat generatorer, transformatorer, kontrollanläggning och drift och underhåll av vattenkraftstationer. Utöver gymnasiekurserna ges möjlighet att ta de certifikat som branschen önskar, till exempel Heta arbeten, Traversutbildning, Säkerhet på väg och Elsäkerhetsanvisningar (ESA). 

Energibranschen är i behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar och pågående byggnationer till modern teknik. Utbildningen ger också möjlighet att söka andra jobb, t.ex. inom vindkraft, värmeverk, eller gruvindustrin.

Du blir enkelt högskolebehörig genom att välja till tre kurser: Svenska 2, svenska 3 samt engelska 6. Vill du läsa vidare till ingenjör krävs komplettering med tekniskt basår som universiteten tillhandahåller

Denna utbildning har riksintag. Det innebär att alla elever från hela landet kan söka sig till Jokkmokk för denna utbildning.

Inför åk 2 väljer du inriktning.

 

PROGRAMBLAD VATTENKRAFT

EEENE POÄNGPLAN

 

ELTEKNIK

Som Distributionselektriker arbetar du med elens väg från kraftverket till elmätaren i huset. Arbetet består i att bygga, underhålla och reparera elnätens luftlednings- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer.

Du utbildas för arbete som distributionselektriker. Du läser bland annat hög- och lågspänningsnät, vindkraftnät och nätunderhållsarbete. Utöver gymnasiekurserna får du möjlighet att ta de certifikat som branschen önskar, till exempel Säkerhet på väg, Nedtagning av nödställd, Heta arbeten och Elsäkerhetsanvisningar (ESA).

Energibranschen är i behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar och pågående byggnationer till mer driftsäkra nät. Utbildningen ger också möjlighet att söka andra jobb, t.ex. inom vindkraft, gruvindustrin eller som installationselektriker.

Du blir enkelt högskolebehörig genom att välja till tre kurser: Svenska 2, svenska 3 samt engelska 6. Vill du läsa vidare till ingenjör krävs komplettering med tekniskt basår som universiteten tillhandahåller

Denna utbildning har riksintag. Det innebär att alla elever från hela landet kan söka sig till Jokkmokk för denna utbildning.

Inför åk 2 väljer du inriktning.

 

PROGRMABLAD DIST   

EEELT00R POÄNGPLAN