Vård och omsorgsprogrammet

Här lär du dig mycket om hur vi människor fungerar, samt vilka behov och känslor vi har

 

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet till arbete inom hälso- och sjukvård på sjukhus, hälsocentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan du arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller personlig assistans. Kurser med yrkesspecifikt innehåll t.ex. vård och omsorgsarbete och Medicin börjar du läsa under åk 1. Den andra terminen i åk 1 går du ut på ditt första arbetsplatsförlagda lärande, APL. Under din utbildning gör du minst 15 veckors APL. fördelade över alla tre år.

Undervisningen sker delvis via fjärrundervisning vilket innebär att du läser kursen på den egna skolan via fjärrsändning och läraren finns på annan ort. Till din hjälp finns handledare som bl.a. hjälper dig med den teknik som används. I upplägget ingår även fysiska träffar då hela klassen samlas på en av orterna inom Lapplands gymnasium.

Du får möjlighet att utveckla din personlighet så att du kan bemöta människor på ett bra sätt. Du utvecklar ett synsätt där hälsa betraktas ur ett kulturellt och internationellt samhällsperspektiv, samtidigt som du får en helhetssyn på människan.
Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt klara sig själva.

Här får du grundläggande yrkeskunskaper och kompetens. Du får lära dig att planera ditt arbete, ta initiativ, lösa problem och kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ.


Genom dina individuella val kan du också få grundläggande högskolebehörighet.

PROGRAMBLAD VO 

 

VO POÄNGPLAN