Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som för dig som är intresserad av människan och samhället

 

Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och lär dig att uttrycka dig på ett professionellt sätt i tal och skrift. Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. du får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande

Inriktningen Beteendevetenskap
Lapplands Gymnasium Jokkmokk erbjuder inriktningen beteendevetenskap. Du läser om människors utveckling, socialisation och samspel, kommunikation, lärande och ledarskap, människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen, tillämpa samhällsvetenskapliga metoder får du studera och fördjupa din förståelse av människors utveckling, socialisation och beteende i olika sammanhang och situationer. Du får även kunskaper i lärande, ledarskap och kommunikation samt naturkunskap 2 för att säkerställa behörighet till SA – högskoleutbildningar

Undervisningen sker delvis via fjärrundervisning vilket innebär att du läser kursen på den egna skolan via fjärrsändning och läraren finns på annan ort. Till din hjälp finns handledare som bl.a. hjälper dig med den teknik som används

Programmet ger dig en bra grund för fortsatta studier till en lång rad olika yrken såsom journalist, polis, jurist, ekonom, socionom, tolk, samhällsplanerare med mera.

 

PROGRAMBLAD SAMHÄLLSPROGRAMMET

SABET POÄNGPLAN