Samhällsvetenskapsprogrammet

Jokkmokk erbjuder inriktning Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred studieförberedande utbildning som ger en bra grund för dig som vill fortsätta att studera på högskola eller universitet.

Programmet ger dig många möjligheter inför ditt framtida yrkesval.

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. I så fall kan det individuella valet behöva utnyttjas till att läsa teoretiska ämnen. Du kan även behöva utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare. 

Inför åk 2 väljer du inriktning.

 

Inriktning åk 2 Beteendevetenskap

Beteendevetenskap ger kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen fördjupar du din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

SABETProgramblad

SABET Poängplan

 

Övriga inriktningar

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen får du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen utvecklar också din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktningen medier, information och kommunikation

Inriktningen medier, information och kommunikation ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen får du studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du får utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ger dig möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas. Inriktningen Medier, information och kommunikation ersätter det tidigare Medieprogrammet och är en inriktning för dig som är intresserad av att arbeta inom TV, film och journalistik.