Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program.

Här får du en möjlighet att komplettera dina behörigheter till ett nationellt program.