Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en utbildning som erbjuder individuella studieplaner eller verksamhetsträning

Ungdomar har efter avslutad obligatorisk grundsärskola rätt att söka 4-årig gymnasieskola, som är en frivillig skolform. Gymnasiesärskolan är en utbildning som erbjuder individuella studieplaner, eller verksamhetsträning. Eleven garanteras 3600 undervisningstimmar under dessa år.

Gymnasiesärskolan är till för de ungdomar som inte har förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.


Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framför allt förbereder för senare sysselsättning och arbete.