Elektroniska anbud

Vi tar emot anbud elektroniskt via länk nedan

http://www.opic.com/sv/tendsign/

Observera att detta INTE innebär att vi tar emot anbud via e-post.

Instruktioner hur ni lämnar anbud finns i OPICs system. Det finns bland annat begränsning i hur stora filerna får vara.

Att lämna anbud elektroniskt är kostnadsfritt för er. Även att se annonser och förfrågningsunderlag är kostnadsfritt.

Tänk på att ni har tillgång till support mellan 8.00 och 17.00 hos OPIC Tend Sign. Upphandlingssamordnaren kan inte se om ert anbud kommit in korrekt eftersom alla uppgifter ligger krypterade i systemet tills anbudsöppning förrättas.