Vad du kan få hjälp med?

Tillsammans med dig gör vi en planering utifrån dina behov, önskemål och rättigheter.

 

Det kan bland annat gälla:

  • Råd och stöd.                                                                                                       
  • Kartlägga vård - och servicebehov.                                                                                                                                                         
  • Kontakter och samordning med olika myndigheter och för dig viktiga personer.                                                                       
  • Bistå vid ansökningar om exempelvis vård och behandling, boende, ekonomi, arbete/sysselsättning med mera. 

 

Efter genomförda uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att kontakta oss igen.